Hakkımızda - Kalite Politikamız

 

DETAM Hijyen Laboratuvarı”  unvanıyla,  DETAM GRUP altında Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri;

 

ü  Başarılı meslekî ve teknik uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamayı,

ü  Vermiş olduğumuz Laboratuvar hizmetlerinin,   ulusal ve uluslararası değerler ölçüsünde müşteri beklentilerini karşılamasını,

ü  Hizmetlerimizi mevzuat çerçevesinde bağımsız, doğru, zamanında gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı, yasal gereksinimler çerçevesinde kurumumuzun devamlılığını sağlamayı,

ü  Hizmetlerimizi gerçekleştirirken, BİLİMSELLİK, GÜVENİLİRLİK, LİDERLİK, ilkeleri doğrultusunda ve sürekli eğitimlerle, Laboratuvar çalışmalarında görev alan bütün personelimizin kalite yönetim sistemine ilişkin gereksinim ve dokümantasyonu öğrenmelerini sağlamayı, 

ü  Hizmet alanımıza ilişkin Politika ve prosedürleri aksatmadan uygulamayı, hizmet kalitemizin düzeyini arttırmak, hizmetlerimizde ortaya çıkabilecek hataları en aza indirmek ve sürekliliği sağlamak amacıyla bu alandaki küresel gelişmeleri yakından takip etmeyi,

ü  Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunulmasında,  TARAFSIZLIK, YETERLİLİK, SORUMLULUK, AÇIKLIK ve GİZLİLİK prensiplerine uyarak müşterilerimize katma değer sağlamayı,

ü  Müşteri sektör el faaliyetlerinden kaynaklanan şikâyetlerin çözümlenmesine katkı sağlamayı,

ü  Bağımsız Ölçüm Laboratuvarı sıfatıyla görev alacağımız bütün faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü TİCARİ, MALİ, İDARİ ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermeyi,

ü  Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmeği ve tüm personelimiz için, yapılmış olan bu analizlerin anlaşılır olmasını sağlamayı,

ü  Yönetim sistemimizle TS EN ISO/ IEC 17020 ve TS EN ISO/ IEC 17025 Standartları’nın gereklerini yerine getirmeği ve iyileştirmeyi yaparak,  sürekliliği sağlamayı,

ü  Laboratuvar Hizmetlerimizi,  Ulusal ve uluslararası Mevzuat çerçevesinde, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak, bünyemizde istihdam edeceğimiz eğitilmiş ve yeterliliği tanımlanmış personeller sunmayı,

                Taahhüt ediyoruz..